Tuổi hợp xông nhà Bính Thìn 1976 năm Nhâm Dần 2023?

Bởi thuonghieuhcm
78 Lượt xem

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Bính Thìn 1976 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải chi tiết cụ thể

2021 Tân Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2017 Đinh Dậu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

năm nay Bính Thân Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

năm ngoái Ất Mùi Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

năm trước Giáp Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

2008 Mậu Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

2007 Đinh Hợi Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2006 Bính Tuất Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Xung

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

1998 Mậu Dần Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1995 Ất Hợi Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Khắc

1994 Giáp Tuất Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Xung

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1993 Quý Dậu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1986 Bính Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Khắc

1985 Ất Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1984 Giáp Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1979 Kỷ Mùi Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

1978 Mậu Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1977 Đinh Tỵ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1976 Bính Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1971 Tân Hợi Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1970 Canh Tuất Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Lục Xung

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

1969 Kỷ Dậu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1968 Mậu Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Khắc

1962 Quý Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1976 Bính Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận