Tuổi Nhâm Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt, May Mắn Năm 2023

Bởi thuonghieuhcm
96 Lượt xem

Tuổi Nhâm Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt, May Mắn Năm 2023

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt? Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ đến bạn những ngày đẹp để khai trương trong mỗi tháng. Điều đó giúp chủ cửa hàng kinh doanh thu hút được những vận may về tài lộc, của cải. Hơn nữa, ngày tốt khai trương cũng giúp bạn đẩy lùi những vận rủi và giảm thiểu những tai ương trong tương lai sẽ xảy đến. Tuy nhiên, lưu ý bài viết chỉ có giá trị tham khảo tương đối.

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2023

1. Ngày khai trương tháng 1/2023 cho tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2023 tháng 1?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 10/1/2023 Thứ 7
Âm lịch : 8/12/2021
Ngày QUÝ HỢI tháng TÂN SỬU năm TÂN SỬU
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

2. Xem ngày khai trường tốt tháng 2/2023 của người tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt nhất trong tháng 2 ? Rất tiếc, trong tháng 2 năm 2023 không có ngày nào tương thích để khai trương dành cho người tuổi Nhâm Tuất. Hãy kiên trì chờ đón ngày tốt vào tháng sau nhé !

>>>> XEM NGAY: Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2023?

3. Ngày tốt khai trương cho tuổi Nhâm Tuất tháng 3/2023

Tuổi Nhâm Tuất 1982 khai trương ngày nào tốt trong tháng 3 ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 17/3/2023 Thứ 5
Âm lịch : 15/2/2023
Ngày KỶ TỴ tháng QUÝ MÃO năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 25/3/2023 Thứ 7
Âm lịch : 24/2/2023
Ngày MẬU DẦN tháng QUÝ MÃO năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

>>>> XEM THÊM: Xem ngay tot khai truong buon ban mo hang 2023

4. Nhâm tuất khai trương ngày nào tốt tháng 4/2023

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 2/4/2023 Thứ 7
Âm lịch : 2/3/2023
Ngày ẤT DẬU tháng GIÁP THÌN năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 9/4/2023 Thứ 6
Âm lịch : 28/2/2023
Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 10/4/2023 Chủ nhật
Âm lịch : 10/3/2023
Ngày QUÝ TỴ tháng GIÁP THÌN năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 19/4/2023 Thứ 4
Âm lịch : 19/3/2023
Ngày Quý Mão tháng GIÁP THÌN năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 29/4/2023 Thứ 6
Âm lịch : 29/3/2023
Ngày NHÂM TÝ tháng GIÁP THÌN năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

>>>> XEM NGAY: Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2023?

5. Tháng 5/2023 – Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Nhâm Tuất

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 12/5/2023 Thứ 5
Âm lịch : 12/4/2023
Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm Quý Mão
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 17/5/2023 Thứ 3
Âm lịch : 17/4/2023
Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 24/5/2023 Thứ 3
Âm lịch : 24/4/2023
Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm Quý Mão
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

6. Xem ngày khai trương tháng 6

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 30/6/2023 Thứ 5
Âm lịch : 2/6/2023
Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

7. Xem ngày khai trương tháng 7

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 6/7/2023 Thứ 4
Âm lịch : 8/6/2023
Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 7/7/2023 Thứ 5
Âm lịch : 9/6/2023
Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 13/7/2023 Thứ 4
Âm lịch : 15/6/2023
Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 15/7/2023 Thứ 6
Âm lịch : 17/6/2023
Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 18/7/2023 Thứ 2
Âm lịch : 20/6/2023
Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 19/7/2023 Thứ 3
Âm lịch : 21/6/2023
Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 27/7/2023 Thứ 4
Âm lịch : 29/6/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

8. Ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất – Tháng 8/2023

Tháng 8, lựa chọn ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 21/8/2023 Chủ Nhật
Âm lịch : 24/7/2023
Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU THÂN, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

9. Xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất – Tháng 9/2023

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch: 1/9/2023 Thứ 5

Âm lịch : 6/8/2023
Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm Quý Mão

Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 10/9/2023 Thứ 7
Âm lịch : 15/8/2023
Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 14/9/2023 Thứ 4
Âm lịch : 19/8/2023
Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 16/9/2023 Thứ 6
Âm lịch : 21/8/2023
Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 25/9/2023 Chủ nhật
Âm lịch : 30/8/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 29/9/2023 Thứ 5
Âm lịch : 4/9/2023
Ngày ẤT DẬU, tháng CANH TUẤT, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

10. Ngày khai trương hợp tuổi Nhâm Tuất Tháng 10/2023

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 7/10/2023 Thứ 6
Âm lịch : 12/8/2023
Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 10/10/2023 Thứ 2
Âm lịch : 15/9/2023
Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 11/10/2023 Thứ 3
Âm lịch : 16/9/2023
Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TUẤT, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 19/10/2023 Thứ 4
Âm lịch : 24/9/2023
Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

11. Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 11 

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 2/11/2023 Thứ 74
Ngày KỶ MÙI, tháng TÂN HỢI, năm Quý Mão
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 14/11/2023 Thứ 2
Âm lịch : 21/10/2023
Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN HỢI, năm Quý Mão
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 24/11/2023 Thứ 5
Âm lịch : 1/12/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

12. Tháng 12 – Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 2/12/2023 Thứ 6
Âm lịch : 9/11/2023
Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 9/12/2023 Thứ 6
Âm lịch : 16/11/2023
Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 10/12/2023 Thứ 7
Âm lịch : 17/11/2023
Ngày ĐINH DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 13/12/2023 Thứ 3
Âm lịch : 20/11/2023
Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 18/12/2023 Chủ nhật
Âm lịch : 25/11/2023
Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 21/12/2023 Thứ 4
Âm lịch : 28/11/2023
Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 22/12/2023 Thứ 5
Âm lịch : 29/11/2023
Ngày KỶ DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 28/12/2023 Thứ 4
Âm lịch : 6/12/2023
Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm Quý Mão
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

13. Lưu ý xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất 1982

Để ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất, bạn nên tham khảo thêm một vài lưu ý dưới đây:

  • Bên cạnh việc lựa chọn ngày khai trương tốt, bạn cũng cần quan tâm đến những sao tốt bổ trợ cho công việc làm ăn.
  • Khi chọn ngày khai trương phải thuộc hành tương sinh hoặc tương hỗ.
  • Mỗi tuổi hành khác nhau theo Ngũ hành sẽ có cách chọn ngày khai trương theo tuổi riêng biệt.
  • Tuổi Tuất nên chọn ngày khai trương theo Tam Hợp sẽ rất tốt.
  • Bạn nên tránh ngày thuộc Tứ Hành Xung, không nên mở hàng. Điều đó sẽ mang đến nhiều điều xui xẻo, không may.

tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốtTuổi Nhâm Tuất chọn ngày khai trương tốt

>>>> KHÁM PHÁ:

Trên đây là tổng hợp về tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2023, bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, để lựa chọn ngày khai trương chính xác và phù hợp nhất, bạn nên liên hệ đến Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn hỗ trợ qua số hotline 1900.2292 hoặc truy cập website https://thuonghieuhcm.com/ để lại thông tin.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận