Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt 2021? Lưu ý gì ?

Bởi thuonghieuhcm
63 Lượt xem

Khi làm ăn kinh doanh ai cũng muốn công việc tiến triển thuận lợi, gặp được nhiều may mắn nên cần chuẩn bị mọi thứ thật nghiêm túc, chu đáo. Việc chọn ngày khai trương là điều quan trọng được rất nhiều người quan tâm. Cùng Đồ Cúng Việt tìm hiểu xem tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2021? Cách chọn người mở hàng hợp tuổi Dần khi khai trương nào.

Lợi ích khi người tuổi Dần xem ngày khai trương

Tuổi Dần còn gọi là tuổi Hổ, tuổi Cọp, là con giáp thứ 3 trong số 12 con giáp. Những người thuộc tuổi này rất gan góc, bướng bỉnh, giàu xúc cảm và có năng lực chỉ huy rất tốt. Cùng xem ngày khai trương đẹp cho những tuổi Dần ở đây : Canh Dần ( 1950 ), Nhâm Dần ( 1962 ), Giáp Dần ( 1974 ), Bính Dần ( 1986 ), Mậu Dần ( 1998 ) .Ai làm kinh doanh thương mại cũng muốn khi mình khai trương sẽ thuận tiện, gặp nhiều như mong muốn và tài lộc. Chọn được ngày khai trương đẹp sẽ giúp gia chủ đảm nhiệm lộc khí, thăng quan tiến chức trong con đường kinh doanh thương mại. Bên cạnh đó gia chủ sẽ có tâm ý yên tâm và tự do vì đã chu toàn những nghi lễ trong ngày khai trương .

Tuổi Canh Dần ( 1950 ) nên khai trương vào ngày nào để phát lộc ?

Gia chủ tuổi Canh Dần (1950) nên chọn những ngày dưới đây để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn khi khai trương công ty, cửa hàng, cơ sở kinh doanh:

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 2/12, 11/12, 25/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 14/1, 17/1, 26/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 22/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 4/3, 17/3, 24/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 5/4, 27/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 12/5, 26/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 11/6, 16/6, 27/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 6/7, 12/7, 25/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 12/8, 27/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 6/9, 13/9, 25/9, 28/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 5/10, 14/10, 25/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 7/11, 12/11, 20/11, 29/11

Tuổi Canh Dần (1950) khai trương vào ngày nào

Ngày khai trương hồng phát cho tuổi Nhâm Dần ( 1962 )

Việc chọn ngày khai trương cơ sở làm ăn được rất nhiều chăm sóc bởi chọn được ngày tốt sẽ giúp shop, công ty tràn trề sinh khí như mong muốn, thuận tiện trong làm ăn. Những ngày khai trương đẹp nhất cho tuổi Nhâm Dần ( 1962 ) dưới đây :

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương tuổi Nhâm Dần (1962)

>>> Tìm hiểu thông tin bổ ích

Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt 2021 ?Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2021 ?

Tuổi Giáp Dần ( 1974 ) nên chọn ngày nào khai trương ?

Trước khi khai trương kinh doanh thương mại thì người làm chủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt nhất để mọi thứ diễn ra trót lọt, thành công xuất sắc. Chọn được ngày lành tháng tốt để khai trương giúp chủ kinh doanh thương mại được nhiều lộc, suôn sẻ hơn trong con đường làm ăn. Dưới đây là list những ngày đẹp để khai trương cho tuổi Giáp Dần ( 1974 )

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Giáp Dần (1974) khai trương ngày nào tốt

Tuổi Bính Dần ( 1986 ) khai trương ngày nào tốt ?

Người kinh doanh sinh năm 1986 có tuổi Âm lịch là Bính Dần khi khai trương năm 2021 nên chọn những ngày dưới đây để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công.

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Mậu Dần ( 1998 )khai trương ngày nào tốt năm 2023

Chọn được ngày khai trương kinh doanh thương mại sẽ giúp cho việc làm làm ăn trở nên thuận buồm xuôi gió, tiếp đón nhiều như mong muốn vào shop và công ty. Mỗi tháng âm lịch sẽ có vài ngày tốt cho người tuổi Mậu Dần ( 1998 ) chọn ngày khai trương .

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương hợp phong thủy cho tuổi Mậu Dần (1998)

Cách chọn người mở hàng hợp chủ kinh doanh thương mại tuổi Dần

Bên cạnh chọn ngày khai trương shop thì việc chọn người mở hàng trong ngày khai trương cũng quan trọng không kém. Chọn đúng người sẽ giúp việc làm ăn tăng trưởng, gặp nhiều thuận tiện. Hãy xem cách chọn người mở hàng hợp tuổi Canh Dần ( 1950 ), Nhâm Dần ( 1962 ), Giáp Dần ( 1974 ), Bính Dần ( 1986 ), Mậu Dần ( 1998 ) nào :

Chọn người mở hàng cho người kinh doanh tuổi Dần theo Tam Hợp

Chọn người mở hàng cho gia chủ tuổi Dần cần phải chọn người hợp tử vi & phong thủy góp thêm phần đem sự hưng thịnh đến cho việc làm làm ăn. Những người trong nhóm Tam Hợp là sự lựa chọn rất tốt bởi họ luôn tương hỗ và bổ trợ sinh khí cho nhau. Vậy nên khi người tuổi Dần cần chọn người mở hàng thì nên chọn người tuổi Ngọ – Tuất trong nhóm Tam Hợp ( Dần-Ngọ-Tuất ) để đem lại sự suôn sẻ, tài lộc cho mình .

Chọn người mở hàng vui tươi, nhanh gọn, hòa đồng cho người tuổi Dần

Bên cạnh việc chọn người hợp tuổi thì người kinh doanh thương mại cũng chăm sóc đến tính cách của người mở hàng, một người luôn vui vẻ, hòa đồng sẽ mang không khí sôi động, sự suôn sẻ, thịnh vượng đến với shop, công ty. Đồng thời họ còn tạo tâm ý tự do, phấn khởi cho mọi người .

Tránh người thuộc Tứ Hành Xung mở hàng cho tuổi Dần

Trái ngược với nhóm Tam Hợp, nhóm Tứ Hành Xung luôn đem lại những rắc rối và những điều không may với những người còn lại. Thế nên khi chọn người mở hàng cho shop, công ty thì gia chủ nên tránh những người còn lại là Thân-Tỵ-Hợi trong nhóm Tứ Hành Xung ( Dần-Thân-Tỵ-Hợi ) để tránh những vận đen, rủi ro xấu đeo bám việc làm kinh doanh thương mại của mình .Trên đây là những thông tin mà Đồ Cúng Việt phân phối cho quý fan hâm mộ vướng mắc về việc chọn ngày khai trương và cách chọn người mở hàng hợp tuổi Dần rồi .

Nếu có nhu cầu đặt mâm lễ cúng khai trương dịp năm mới, khai trương công ty hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 1900 3010 để được tư vấn miễn phí và đặt mâm cúng ngay nhé.

>>> Có thể bạn chưa biết: 

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt 2021 ?Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2021 ?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận