Tuổi hợp xông nhà Giáp Tý 1984 năm Quý Mão 2023?

Bởi thuonghieuhcm
58 Lượt xem

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Giáp Tý 1984 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải cụ thể

2021 Tân Sửu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

2020 Canh Tý Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2012 Nhâm Thìn Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

2005 Ất Dậu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

2004 Giáp Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Ngũ Quỷ

Niên mệnh: Bình Hòa

2001 Tân Tỵ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

2000 Canh Thìn Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1999 Kỷ Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1996 Bính Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1992 Nhâm Thân Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1991 Tân Mùi Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1985 Ất Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1984 Giáp Tý Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1983 Quý Hợi Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1982 Nhâm Tuất Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1976 Bính Thìn Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1975 Ất Mão Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1974 Giáp Dần Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1969 Kỷ Dậu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1966 Bính Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1984 Giáp Tý Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Xung

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận