TUỔI ẤT DẬU NÊN LẤY VỢ TUỔI GÌ

Bởi thuonghieuhcm
2 Lượt xem

TUỔI ẤT DẬU NÊN LẤY VỢ TUỔI GÌ

Nhóm chuyên viên EPT

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất dậu

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Ất dậu của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Ất dậu lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Ất dậu(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo.Đây là số có quý nhân phù trợ, làm ăn nhiều việc được thông suốt, dễ dàng. Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống ấm no.

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Đinh hợi(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận tiện, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời hạn, qua hạn sẽ dễ làm ăn, Tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, Hai vợ chồng cùng chung lo ngày sau cũng được ấm no .

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn nữ 3 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời hạn, dù có của cải sẵn có cũng khó giữ được của cải, Hai tuổi này sinh con gái đầu lòng là hợp, tính tình của hai vợ chồng không được hợp lắm, nên kiên trì về kiên trì làm ăn .

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phúc quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu suôn sẻ thì khá giả, lúc khởi đầu làm ăn không được phát đạt cho lắm, Tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, Sống chung với nhau chịu khó làm ăn sẽ tạo ra sự sự nghiệp .

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Tân mão(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, nên chuyện làm ăn nhiều việc được thuận lợi, lo tính nhiều việc được thông suốt, có số tạo giữ tiền khi lớn tuổi, Tính tình của vợ chồng hay xung khắc, Cuộc sống chung gia đình nên nhẫn nại làm ăn mới được ấm no, hạnh phúc.

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi nhâm thìn(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có vị thế trong xã hội, được nhiều người yêu dấu, lo tính nhiều việc được thuận tiện, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau chịu khó làm ăn sẽ có đời sống ấm no, niềm hạnh phúc .

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Quý tỵ(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời hạn, qua hạn mới dễ làm ăn, chung sống với nhau nên kiên cường, cần mẫn ngày sau cũng sẽ dễ làm ăn .

*Tuổi Ất dậu lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Canh Dần (Nam hơn nữ 5 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Giáp Ngọ (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Ất Dậu kết hôn với nữ tuổi Bính Thân (Nam hơn nữ 11 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Nhâm Dần (Nam hơn nữ 17 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Ất Dậu kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân (Nữ hơn nam 1 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Ất Dậu kết hôn với nữ tuổi Nhâm Ngọ (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Ất Dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu Dần (Nữ hơn nam 7 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

*Tuổi Ất dậu nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi Ất dậu kỵ cưới vợ vào các năm 15, 21, 27, 25, 33, 39, 37, 45 tuổi.
Nữ tuổi Ất dậu kỵ cưới vợ vào các năm 17, 22, 23, 29, 34, 35, 37, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ cưới hỏi, có đôi kết hôn gặp những năm nói trên thì thường nảy sinh việc buồn, xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi ất dậu sinh vào các tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Nam hay nữ tuổi ất dậu khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi nhâm ngọ sinh vào các tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch thường có số lưu thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi nhâm ngọ sinh vào các tháng tháng 1, 2, 4 và tháng 5 âm lịch thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nếu sinh vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Được xem nhiều

Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận