TUỔI NHÂM TUẤT

Bởi thuonghieuhcm
51 Lượt xem
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ HỢI ngày 23 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG. Cung Thân an tại Tí có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ TÍ ngày 8 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Sửu có sao THIÊN PHỦ đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ TÍ ngày 10 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Sửu có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT (ĐẠI HẢI THỦY) giờ DẬU ngày 24 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao THIÊN CƠ, THIÊN LƯƠNG. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Tuất.

Bạn đang đọc: TUỔI NHÂM TUẤT

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ MÙI ngày 20 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN. Cung Thân an tại Hợi có sao THIÊN PHỦ đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ HỢI ngày 11 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dậu .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ NGỌ ngày 20 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Thìn có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ NGỌ ngày 7 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Thìn có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ TÍ ngày 7 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tuất có sao VŨ KHÚC đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ MÙI ngày 18 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao THAM LANG đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao LIÊM TRINH, THIÊN TƯỚNG .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT (ĐẠI HẢI THỦY) giờ HỢI ngày 8 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ.

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ MÙI ngày 23 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao TỬ VI, THIÊN TƯỚNG. Cung Thân an tại Ngọ có sao THẤT SÁT đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ HỢI ngày 12 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mùi có sao TỬ VI, PHÁ QUÂN. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Tị .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ TUẤT ngày 17 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thân có sao THẤT SÁT đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ MÙI ngày 22 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ. Cung Thân an tại Sửu có sao LIÊM TRINH, THẤT SÁT .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ HỢI ngày 4 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THÁI ÂM đơn thủ. Cung Thân an tại Sửu có sao THIÊN CƠ đơn thủ .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT (ĐẠI HẢI THỦY) giờ DẬU ngày 24 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao TỬ VI, THẤT SÁT. Cung Thân an tại Hợi có sao THIÊN PHỦ đơn thủ.

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ DẬU ngày 8 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Tị. Cung Thân an tại Hợi có sao LIÊM TRINH, THAM LANG .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ DẦN ngày 2 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THIÊN CƠ đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao THÁI ÂM đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM TUẤT ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ HỢI ngày 26 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao LIÊM TRINH đơn thủ .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận