Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định mới nhất 2023

Bởi thuonghieuhcm
64 Lượt xem

Chúng thực chữ ký là thủ tục gì? Các trường hợp cần phải chứng thực chữ ký? Thẩm quyền chứng thực chữ ký? Hồ sơ, trình tự thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định mới nhất năm 2023.

Trong thời đại kinh tế tài chính, công nghiệp hóa văn minh hóa như lúc bấy giờ, việc tăng trưởng giao lưu kinh tế tài chính, mua và bán trao đổi, đến việc triển khai những văn bản thủ tục hành chính cũng vì vậy mà trở nên có tầm quan trọng hơn khi nào hết. Một trong những điều quan trọng của việc xác lập văn bản đó là chứng thực chữ ký. Vậy việc chứng thực chữ ký được lao lý như thế nào ? Thực hiện thế nào ? và có những điều kiện kèm theo gì ? Bài viết dưới đây của Luật Dương gia sẽ giúp bạn đọc làm rõ được những yếu tố này.

1.Căn cứ pháp lý:

Nghị định 23/2015/NĐ-CP Nghị định chính phủ ngày 16 tháng 2 năm 2015

Thông tư 01/2020 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều về chứng thực Nghị định số 79/2007 / NĐ-CP ngày 18/05/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

2.Giải quyết vấn đề:

Thứ nhất, quy định pháp luật về việc chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền theo pháp luật tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong sách vở, văn bản là chữ ký của người nhu yếu chứng thực. Nghị định số 79/2007 / NĐ-CP ngày 18/05/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính pháp luật : Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật tại Điều 5 của Nghị định này địa thế căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ; “ Chứng thực chữ ký ” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong sách vở, văn bản là chữ ký của người đã nhu yếu chứng thực ( Điều 2 ). Vậy ta hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần việc chứng thực chữ ký là việc một cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi việc giám định, so sánh chữ ký trên văn bản sách vở có tương quan.

Thứ hai, quy định về thủ tục chứng thực chữ ký mới nhất năm 2023

Theo đó tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP pháp luật về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch đã pháp luật về Thủ tục chứng thực chữ ký như sau :

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ bao gồm:

Xem thêm: Sao y bản chính là gì? Thẩm quyền, thủ tục chứng thực và sao y bản chính?

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ; + Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp

+ Tại thời gian chứng thực, người nhu yếu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. + Người nhu yếu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc trá hình. + Giấy tờ, văn bản mà người nhu yếu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp lý, đạo đức xã hội ; tuyên truyền, kích động cuộc chiến tranh, chống chính sách xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; xuyên tạc lịch sử vẻ vang của dân tộc bản địa Nước Ta ; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá thể, tổ chức triển khai ; vi phạm quyền công dân. + Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, thanh toán giao dịch, trừ những trường hợp Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền so với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của bên được chuyển nhượng ủy quyền và không tương quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng . hoặc trường hợp pháp lý có pháp luật khác. thì nhu yếu người nhu yếu chứng thực ký trước mặt và triển khai chứng thực. Bước 3 : Thực hiện chứng thực

Xem thêm: Photo công chứng giấy tờ tuỳ thân ở đâu? Lệ phí chứng thực giấy tờ?

+ Ghi không thiếu lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu pháp luật ; + Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với sách vở, văn bản có từ ( 02 ) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu sách vở, văn bản có từ 02 ( hai ) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Lưu ý :

1. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

2. Thủ tục chứng thực chữ ký cũng được vận dụng so với những trường hợp sau đây : + Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một sách vở, văn bản ; + Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá thể ;

Xem thêm: Chứng thực các văn bản, giấy tờ có tiếng nước ngoài ở đâu?

+ Chứng thực chữ ký trong sách vở, văn bản do cá thể tự lập theo pháp luật của pháp lý ; + Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền so với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của bên được chuyển nhượng ủy quyền và không tương quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng .

Như vậy, khi muốn chứng thực chữ ký bất kì loại giấy tờ nào đòi hỏi chủ thể có yêu cầu phải đáp ứng được các nội dung yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật để thủ tục thực hiện được tiến hành đúng trình tự và dễ dàng nhất.

Thứ ba, quy định mới nhất về thời gian giải quyết yêu cầu chứng thực chữ ký

Theo Điều 7 Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP ngày 16/2/2015 của nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch về thời hạn thực thi nhu yếu chứng thực : “ Thời hạn thực thi nhu yếu chứng thực phải được bảo vệ ngay trong ngày cơ quan, tổ chức triển khai đảm nhiệm nhu yếu hoặc trong ngày thao tác tiếp theo, nếu đảm nhiệm nhu yếu sau 15 giờ ; trừ trường hợp pháp luật tại những Điều 21, 33 và Điều 37 của Nghị định này ”. Đối với những việc chứng thực đảm nhiệm sau 15 giờ mà cơ quan triển khai việc chứng thực không hề xử lý và trả hiệu quả ngay trong ngày hoặc phải lê dài thời hạn xử lý theo pháp luật tại cá điều 21,33 và 37 tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định chính phủ nước nhà ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch được lao lý trong Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định cơ quan chính phủ ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái, thì người tiếp đón hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời hạn gồm ngày tháng năm, giờ hẹn đơn cử và rõ ràng để trả tác dụng cho người nhu yếu chứng thực.

Thứ tư, giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký không đúng quy định

Các sách vở, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không pháp luật pháp luật tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định chính phủ nước nhà ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái và Thông tư 01 năm 2020 thì sẽ không có giá trị pháp lý. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành quyết định hành động hủy bỏ giá trị pháp lý của sách vở, văn bản chứng thực pháp luật tại khoản 1 Điều này so với sách vở, văn bản do Phòng tư pháp chứng thực. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành quyết định hành động hủy bỏ giá trị pháp lý của sách vở, văn bản chứng thực lao lý tại khoản 1 Điều này so với sách vở, văn bản do cơ quan mình chứng thực.

Thứ năm, việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu

Khi chứng thực chữ ký trên sách vở, văn bản bằng tiếng quốc tế, nếu người tiếp đón hồ sơ, người thực thi chứng thực không hiểu rõ nội dung của sách vở, văn bản thì ý kiến đề nghị người nhu yếu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của sách vở, văn bản. Bản dịch ra tiếng Việt không phải công chứng hoặc chứng thực phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của bản dịch .

Xem thêm: Có thể chứng thực giấy tờ tại Phòng công chứng không?

Thứ sáu, quy định về việc ủy quyền chứng thực chữ ký, văn bản giấy tờ theo yêu cầu

Quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định cơ quan chính phủ ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái có lao lý chi tiết cụ thể về việc chuyển nhượng ủy quyền chứng thực chữ ký trên văn bản sách vở như sau : ” Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền so với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của bên được chuyển nhượng ủy quyền và không tương quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng . ” Theo đó ta hoàn toàn có thể hiểu rằng việc chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật trên thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo như không có thù lao, không có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của bên được chuyển nhượng ủy quyền và không tương quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng thì được thực thi dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

Thứ bảy, chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân

Việc triển khai kê khai thông tin cá thể trong tờ kê khai lý lịch cá thể cũng là một trong những đối tượng người tiêu dùng được nhu yếu chứng thực chữ ký địa thế căn cứ tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định cơ quan chính phủ ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái có lao lý chi tiết cụ thể như sau : “ Thủ tục chứng thực chữ ký lao lý tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được vận dụng so với những trường hợp sau đây : a ) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một sách vở, văn bản ; b ) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá thể ; c ) Chứng thực chữ ký trong sách vở, văn bản do cá thể tự lập theo pháp luật của pháp lý ;

Xem thêm: Bản sao giấy tờ công chứng chứng thực có giá trị thời hạn bao lâu?

d ) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền so với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của bên được chuyển nhượng ủy quyền và không tương quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng . ” Theo đó, người triển khai chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá thể, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu lao lý tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định chính phủ nước nhà ngày 16 tháng 2 năm năm ngoái. Trong trường hợp pháp lý chuyên ngành có lao lý khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá thể thì tuân theo pháp lý chuyên ngành. Như vậy, qua những pháp luật về chứng thực chữ ký văn bản sách vở ta hoàn toàn có thể thấy việc chứng thực chữ ký trên văn bản sách vở là một trong những bước quan trọng để xác nhận văn bản sách vở đó có hợp lệ lao lý pháp lý hay không. Và việc xác nhận chứng thực chữ ký trên văn bản sách vở phải được tuân thủ theo đúng pháp luật pháp lý về chứng thực

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận