Người tuổi Tý nên chọn tuổi nào xông nhà năm Nhâm Dần 2023?

Bởi thuonghieuhcm
93 Lượt xem

Nguyên tắc của việc chọn tuổi xông nhà là chọn người có tuổi hợp với năm và ngày xông nhà, đồng thời hợp tuổi với gia chủ ; tránh những người có tuổi xung phá năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Những tuổi còn lại không xung phá đều xông nhà được .

Tuổi tránh: Năm nay là Quý Mão, ngày mùng 1 Tết là Ất Dậu. Như vậy hàng can có Mậu phá Nhâm, Nhâm phá Bính và Ất phá Kỷ, Tân phá Ất. Cho nên những tuổi có hàng can là Bính, Mậu, Kỷ, Tân thì nên tránh xông nhà ngày mồng 1 Tết. Hàng chi của năm là Dần, hàng chi ngày mùng 1 Tết là Dậu, như vậy ở hàng chi có Thân xung Dần, Mão xung Dậu. Gia chủ tuổi Tý, mà Tý xung Ngọ nên cần tránh cả tuổi Ngọ. Vì vậy, cần tránh những người tuổi Mão, Thân, Ngọ.

Tuổi hợp: Năm nay là Quý Mão và ngày mồng 1 là Ất Dậu, hàng can có Nhâm hợp Đinh, Ất hợp Canh. Như vậy tuổi có can là Đinh, Canh xông nhà tốt. Hàng chi có Dần hợp Hợi, Dậu hợp Thìn, Tý hợp Sửu là nhị hợp; Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp với năm và Tị – Dậu – Sửu là tam hợp với ngày mồng 1, Thân – Tý – Thìn là tam hợp tuổi gia chủ. Gia chủ tuổi Tý hợp tuổi Sửu và Thân, Thìn, nhưng vì Thân xung với năm Dần nên bỏ. Như vậy các tuổi Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi đều xông nhà tốt.

Tóm lại, xông nhà ngày mồng 1 năm Quý Mão cần tránh những người: Có chi là Mão, Ngọ, Thân và có can Bính, Mậu, Kỷ, Tân.

Nên chọn những người: Có chi là Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi và có can là Đinh, Canh.

Tuy nhiên, chi Tý lại phối với 5 can khác nhau ; để tiện cho bạn đọc tra cứu, chúng tôi tính sẵn những tuổi nên và không nên xông nhà theo từng tuổi Tý đơn cử, tính cả theo năm âm lịch và dương lịch như sau :

Gia chủ tuổi Giáp Tý (1924, 1984)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Canh Ngọ 1930, 1990.

Canh Thìn 1940, 2000, Canh Tuất 1970, Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010 .

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017.

Gia chủ tuổi Bính Tý (1936, 1996)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Thìn 1940, 2000, Canh Tuất 1970, Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017.

Gia chủ tuổi Mậu Tý (1948, 2008)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Canh Ngọ 1930, 1990.

Giáp Tý 1924, 1984, Giáp Dần 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tý 1972, Quý Mão 1962, Nhâm Thìn 1952, 2012, Nhâm Tuất 1922, 1982 .

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010.

Quý Mùi 1943, 2003, Quý Dậu 1933, 1993 .

Gia chủ tuổi Canh Tý (1960)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Canh Ngọ 1930, 1990.

Giáp Tuất 1934, 1994, Giáp Thìn 1964, Giáp Tý 1924, 1984, Giáp Dần 1974 .

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010.

Ất Mùi 1955, năm ngoái, Ất Dậu 1945, 2005 .

Gia chủ tuổi Nhâm Tý (1972)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Tý 1936, 1996, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Tý 1948, 2008, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Canh Ngọ 1930, 1990.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957, 2017, Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận