Bao nhiêu tuổi được làm Căn cước công dân gắn chip? Bao nhiêu tuổi phải đổi lại Căn cước công dân gắn chip?

Bởi thuonghieuhcm
62 Lượt xem

“Cho tôi hỏi tuổi quy định được làm Căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? Bao nhiêu là phải đổi lại Căn cước công dân gắn chip vậy ạ?” – Bạn Linh đến từ Hoài Nhơn thắc mắc!

Bao nhiêu tuổi được làm Căn cước công dân gắn chip?

Theo Điều 19 Luật Căn cước công dân năm trước lao lý về tuổi làm Căn cước công dân như sau :

“Điều 19. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân”

Như vậy, công dân từ đủ 14 tuổi thì được làm Căn cước công dân theo pháp luậtGía trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chip được pháp luật tại Điều 20 Luật Căn cước công dân năm trước như sau :

“Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.”

Bao nhiêu tuổi được làm căn cước công dân? Bao nhiêu tuổi phải đổi lại căn cước công dân theo quy định?

Bao nhiêu tuổi được làm Căn cước công dân gắn chip? Bao nhiêu tuổi phải đổi lại Căn cước công dân gắn chip? (Hình từ internet)

Bao nhiêu tuổi phải đổi lại Căn cước công dân gắn chip theo quy định?

Theo Điều 21 Luật Căn cước công dân năm trước lao lý về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân như sau :

“Điều 21. Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.”

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip như thế nào?

Theo Điều 11 Thông tư 59/2021 / TT-BCA hướng dẫn về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau :

Điều 11. Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.”

Như vậy, công dân đủ 14 tuổi thì được làm Căn cước công dân gắn chip tuy nhiên không phải thẻ Căn cước công dân có giá trị vĩnh viễn mà đến khi 25 tuổi, 40 tuổi công dân phải đổi lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận