bạn bao nhiêu tuổi – phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, ví dụ | Glosbe

Bởi thuonghieuhcm
61 Lượt xem

Bạn bao nhiêu tuổi?

Kinda. Good .

QED

Cha bạn bao nhiêu tuổi?

How old is your father ?

OpenSubtitles2018.v3

Bạn bao nhiêu tuổi?

How old are you?

QED

Chính xác thì bạn bao nhiêu tuổi rồi?

How old are you exactly?

QED

Bạn bao nhiêu tuổi trẻ em?

How old are you kids?

OpenSubtitles2018.v3

KRISHNAMURTI: Bạn đang chờ đợi à – thưa bạn, bạn bao nhiêu tuổi rồi?

KRISHNAMURTI: You are—Sir, how old are you?

Literature

Ví dụ: nếu bản dịch ghi là “bạn nhiêu tuổi”, hãy dịch là “bạn bao nhiêu tuổi“.

For example, if the translation says ‘how old is you‘, translate it as ‘how old are you‘.

support.google

Theo bạn, bao nhiêu tuổi thì có thể hẹn hò? …..

At what age do you think it’s appropriate for a youth to start dating ? …..

jw2019

Tôi thật sự muốn biết rằng bạn thích “”Buffy the Vampire Slayer” hơn là bạn bao nhiêu tuổi.

I’d much rather know whether you like “Buffy the Vampire Slayer” rather than how old you are.

ted2019

Trục hoành này cho thấy bạn bao nhiêu tuổi 20, 24, 74, 94 tuổi và đây là dữ liệu y tế.

This horizontal axis is how old you are — twelve years old, twenty-four years old, seventy-four, ninety-six years old — and this is some medical data.

ted2019

Và vấn đề không phải là bạn đến từ đâu hay bạn bao nhiêu tuổi nó thật sự mang tính gợi mở.

And it doesn’t really matter where you’re from or what age you are — it’s really evocative .

ted2019

Tôi thật sự muốn biết rằng bạn thích ” Buffy the Vampire Slayer ” hơn là bạn bao nhiêu tuổi. cái đó cho tôi biết được một điều đáng kể về bạn..

I’d much rather know whether you like ” Buffy the Vampire Slayer ” rather than how old you are.

QED

Hãy ước mơ thật lớn, tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi và đừng cho phép bất kì ai nói với bạn điều ngược lại bạn sẽ thay đổi được lịch sử.

You dream big, I don’t care how old you are, and don’t let anyone tell you otherwise, you will change history.

QED

Dù hiện nay bạn bao nhiêu tuổi đi nữa, chắc rằng còn nhiều lĩnh vực mà bạn muốn nghiên cứu, nhưng bạn nhận ra rằng mình không sống đủ lâu để thực hiện điều này.

Regardless of how old you may be, there are undoubtedly many fields of knowledge that you would like to investigate, but you realize that you will simply not live long enough to do so.

jw2019

Cho phép tôi được hỏi các bạn Ở đây có bao nhiêu bạn trên 48 tuổi?

How many people here are over the age of 48 ?

ted2019

Cách tốt nhất để kiểm soát bệnh tiêu chảy của con bạn tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh như thế nào, loại vi trùng nào gây ra, và con bạn bao nhiêu tuổi, cân nặng của bé và các triệu chứng bệnh .

The best way to manage your child ‘ s diarrhea depends on how severe it is, what germ caused it, and your child ‘ s age, weight, and symptoms .

EVBNews

Tôi không biết tất cả các bạn bao nhiêu tuổi, nhưng khi tôi còn là một đứa trẻ, ba mẹ các bạn chụp ảnh bằng một loại camera đặc biệt mà trong đó đựng một thứ gọi là phim, và, lạy Chúa, phim này mắc tiền,

Now I don’t know how old all of you are, but when I was a kid, your parents took pictures with a special kind of camera that held something called film, and, by God, film was expensive.

QED

Thế bạn biết Amelia Earhart bao nhiêu tuổi lúc phá vỡ kỉ lục thể giới không?

You know how old Amelia Earhart was when she broke her first world record ?

QED

Ở đây có bao nhiêu bạn trên 48 tuổi?

How many people here are over the age of 48 ?

QED

bao nhiêu tuổi, bạn được khuyến khích hưởng ứng ngay lời mời ấy.

No matter how old you are, you are encouraged to respond without delay.

jw2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận